26.2.2018
ECON_PR(2018)618225
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)
(COM(2017)0343 - C8- 0219/2017 - 2017/0143(COD))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referente: Sophia in 't Veld

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1095kWORD 145k
Juridisks paziņojums