26.2.2018
ECON_PR(2018)618225
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)
(COM(2017)0343 - C8- 0219/2017 - 2017/0143(COD))
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportoare: Sophia in 't Veld

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1139kWORD 155k
Notă juridică