26.2.2018
ECON_PR(2018)618225
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)
(COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 986kWORD 127k
Právne oznámenie