26.2.2018
ECON_PR(2018)618225
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)
(COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Sophia in 't Veld

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 847kWORD 122k
Rättsligt meddelande