21.9.2018
ECON_PR(2018)627911
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi
(COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Paul Tang

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 227kWORD 84k
Õigusalane teave