21.9.2018
ECON_PR(2018)627911
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga
(COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Paul Tang

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 235kWORD 85k
Pravna napomena