21.9.2018
ECON_PR(2018)627911
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster
(COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Paul Tang

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 231kWORD 85k
Rättsligt meddelande