30.10.2018
ECON_PR(2018)629628
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки
(COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик (по становище): Фулвио Мартушело

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 213kWORD 86k
Правна информация