30.10.2018
ECON_PR(2018)629628
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses üksikasjalike tehniliste meetmete kehtestamisega liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamisel kohaldatava lõpliku käibemaksusüsteemi toimimiseks
(COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Fulvio Martusciello

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 196kWORD 84k
Õigusalane teave