30.10.2018
ECON_PR(2018)629628
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta
(COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Fulvio Martusciello

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 198kWORD 84k
Oikeudellinen huomautus