30.10.2018
ECON_PR(2018)629628
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja detaljnih tehničkih mjera za funkcioniranje konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica
(COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Fulvio Martusciello

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 204kWORD 79k
Pravna napomena