30.10.2018
ECON_PR(2018)629628
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo PVM sistemos veikimui skirtų išsamių techninių priemonių nustatymo
(COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Fulvio Martusciello

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 204kWORD 79k
Teisinis pranešimas