30.10.2018
ECON_PR(2018)629628
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK
(COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Fulvio Martusciello

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 203kWORD 79k
Juridisks paziņojums