30.10.2018
ECON_PR(2018)629628
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van de nadere technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten
(COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))
Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Fulvio Martusciello

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 207kWORD 84k
Juridische mededeling