30.10.2018
ECON_PR(2018)629628
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna
(COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Fulvio Martusciello

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 203kWORD 84k
Rättsligt meddelande