29.11.2019
ECON_PR(2019)644827
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu
(COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063A(COD))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referenti: Esther de Lange, Irene Tinagli

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 450kWORD 163k
Juridisks paziņojums