24.1.2018
EMPL_AD(2018)612086
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu - Komisjon ja rakendusametid
(2017/2136(DEC))
Arvamuse koostaja: Claude Rolin

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 262kWORD 61k
Õigusalane teave