24.1.2018
EMPL_AD(2018)612086
AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III - Comisia și agențiile executive
(2017/2136(DEC))
Raportor pentru aviz: Claude Rolin

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 419kWORD 62k
Notă juridică