24.1.2018
EMPL_AD(2018)612086
STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry
(2017/2136(DEC))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Claude Rolin

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 424kWORD 61k
Právne oznámenie