24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2017/2148(DEC))
Arvamuse koostaja: Claude Rolin

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 262kWORD 62k
Õigusalane teave