24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
(2017/2148(DEC))
Valmistelija: Claude Rolin

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 185kWORD 62k
Oikeudellinen huomautus