24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2017/2148(DEC))
Nuomonės referentas: Claude Rolin

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 488kWORD 62k
Teisinis pranešimas