24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2017/2148(DEC))
Atzinuma sagatavotāja: Claude Rolin

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 423kWORD 67k
Juridisks paziņojums