24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016
(2017/2148(DEC))
Rapporteur voor advies: Claude Rolin

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 184kWORD 62k
Juridische mededeling