24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
OPINIA
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2016
(2017/2148(DEC))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Claude Rolin

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 423kWORD 62k
Informacja prawna