24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016
(2017/2148(DEC))
Raportor pentru aviz: Claude Rolin

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 417kWORD 62k
Notă juridică