24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016
(2017/2148(DEC))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Claude Rolin

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 423kWORD 62k
Právne oznámenie