24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
MNENJE
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
za Odbor za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016
(2017/2148(DEC))
Pripravljavec mnenja: Claude Rolin

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 418kWORD 68k
Pravno obvestilo