24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2016
(2017/2148(DEC))
Föredragande av yttrande: Claude Rolin

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 185kWORD 62k
Rättsligt meddelande