12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Kultur- og Uddannelsesudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Ordfører for udtalelse: Brando Benifei

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 611kWORD 156k
Juridisk meddelelse