12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Valmistelija: Brando Benifei

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 527kWORD 157k
Oikeudellinen huomautus