12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
MIŠLJENJE
Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Brando Benifei

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 771kWORD 113k
Pravna napomena