12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Kultūros ir švietimo komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
(COM(2017) 0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Nuomonės referentas: Brando Benifei

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 758kWORD 133k
Teisinis pranešimas