12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
aan de Commissie cultuur en onderwijs
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Rapporteur voor advies: Brando Benifei

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 648kWORD 157k
Juridische mededeling