12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru cultură și educație
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Raportor pentru aviz: Brando Benifei

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 806kWORD 165k
Notă juridică