12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Brando Benifei

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 870kWORD 158k
Právne oznámenie