12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
MNENJE
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
za Odbor za kulturo in izobraževanje
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Pripravljavec mnenja: Brando Benifei

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 766kWORD 150k
Pravno obvestilo