12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för kultur och utbildning
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU ,
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Föredragande av yttrande: Brando Benifei

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 433kWORD 156k
Rättsligt meddelande