26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Transport- og Turismeudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Ordfører for udtalelse(*): Georges Bach

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 221kWORD 128k
Juridisk meddelelse