26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: transpordi- ja turismikomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Arvamuse koostaja (*): Georges Bach

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 229kWORD 162k
Õigusalane teave