26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta
liikenne- ja matkailuvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Valmistelija(*): Georges Bach

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 232kWORD 163k
Oikeudellinen huomautus