26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
MIŠLJENJE
Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
upućeno Odboru za promet i turizam
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Georges Bach

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 220kWORD 128k
Pravna napomena