26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Transporta un tūrisma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Atzinuma sagatavotājs(*): Georges Bach

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 223kWORD 169k
Juridisks paziņojums