26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
OPINIA
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
dla Komisji Transportu i Turystyki
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej(*): Georges Bach

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 245kWORD 163k
Informacja prawna