26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru transport și turism
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Raportor pentru aviz (*): Georges Bach

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 242kWORD 163k
Notă juridică