26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Georges Bach

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 243kWORD 163k
Právne oznámenie