26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
MNENJE
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
za Odbor za promet in turizem
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Pripravljavec mnenja (*): Georges Bach

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 231kWORD 163k
Pravno obvestilo