26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för transport och turism
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Föredragande av yttrande(*): Georges Bach

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 231kWORD 163k
Rättsligt meddelande