30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по транспорт и туризъм
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Докладчик по становище: Вероника Лопе Фонтане

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 298kWORD 150k
Правна информация