30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Transport- og Turismeudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Ordfører for udtalelse: Verónica Lope Fontagné

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 269kWORD 138k
Juridisk meddelelse